Chris L. van Ligtenberg en Hero P. Wit - Audiologie en audiometrie

Hoofdstuk4 Audiologischonderzoek

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

Inleiding Anamnese

139 141 142 142 148 174 179 185 192 195 199 213 242 286 302

Otologische inspectie Globale gehoormetingen

Toonaudiometrie Spraakaudiometrie

Karakteristieke toon- en spraakaudiogrammen voor enkele specifieke aandoeningen

Impedantiemetrie

Het audiologisch basisonderzoek 4.10 Spraakverstaan in achtergrondrumoer 4.12 Otoakoestische emissies (OAE’s) 4.13 AuditoryEvokedPotentials 4.14 Gehooronderzoekbij jonge kinderen 4.15 Speciale audiometrische testen 4.11 Luidheidsmetingen

Hoofdstuk5 Het evenwichtsorgaan

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Inleiding

315 318 321 330 340

De bouw vanhet evenwichtsorgaan De fysiologie van het evenwichtsorgaan Evenwichtsstoornissen. Duizeligheid.Vertigo

Evenwichtsonderzoek

Illustratieverantwoording

361 365 375

Register

Over de auteurs

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker