Chris L. van Ligtenberg en Hero P. Wit - Audiologie en audiometrie

Inhoud

Hoofdstuk1 Geluid

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Inleiding

01 04 17 23 26 32 37 41

Geluidstrillingen

Spectra

Geluidsdruk. Geluidsintensiteit Additie vangeluidsniveaus Zwevingen.Modulaties

Filters

Lineaire enniet-lineaire vervorming

Hoofdstuk2 Geluid enwaarneming

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Inleiding

45 46 53 62 69 73

Gevoeligheid enmeetbereikvanhet oor Luidheid en luidheidsvergelijkingen Toonhoogte en toonhoogtevergelijkingen Frequentieanalyse.Kritische bandbreedte

Horenmet twee oren

Hoofdstuk3 Anatomie en fysiologie

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Inleiding

83 84 90

Het uitwendige oor Hetmiddenoor

Het binnenoor (de cochlea) Het centraal auditieve systeem

105 134

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker