Jeanne Boden - De essentie van China

Fan Yedong (UZ Gent), Hong Ding (ChinAccess), Peng Jiayu (UGent), Zhao Yining (Pfizer), Zhou Yanrong (Ikea Beijing) en Zhou Jianhui (Henan Tour Group). Uiteraard dank ik ook alle referenten voor hun waardevolle commen taren: Paul van Els (Universiteit Leiden) die, ondanks de stress van de deadline voor zijn proefschrift, toch tijd maakte om mijn boek te be commentariƫren, Anneleen Verstegen (Katholieke Hogeschool Meche len), Christine Onkelinx (Katholieke Hogeschool Mechelen), Benedicte Vaerman (Katholieke Universiteit Leuven), Fumiko Inoue (Hogeschool Rotterdam) en Jim Olila (Hanzehogeschool Groningen). Ik dank de mensen van uitgeverij Coutinho voor de aangename sa menwerking. Tot slot dank ik Stefan Isopescu voor de vele mooie dingen die we de len, en ook mijn kinderen Jono en Nuna Pili van Belle wil ik bedanken. Ik hoop dat mijn passie voor China boven alles een verrijking van hun leven is. Voor de transcriptie van Chinese woorden en namen uit de Chinese Volksrepubliek is het pinyin-systeem gebruikt, de standaard in de Chi nese Volksrepubliek. Alleen in bepaalde gevallen is een andere transcrip tie gebruikt, bijvoorbeeld bij persoonsnamen uit Hongkong of Taiwan of bij namen die de geschiedenis op een bepaalde manier zijn ingegaan, zoals Chiang Kai-shek (pinyin: Jiang Jieshi) of Sun Yat-sen (pinyin: Sun Zhongshan).

Jeanne Boden Beijing, april 2012

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online