Jeanne Boden - De essentie van China

Inhoud

Deel 1 – Cultuur en maatschappij

1 Cultuur en cultuurverschillen

19 19 20 21 23 24

1.1 De noodzaak van kennis over China

1.2 China en de Chinezen

1.3 Wat is cultuur?

1.4 Wat is interculturele communicatie? 1.4.1 Geert Hofstede: vijf dimensies

1.4.2 Fons Trompenaars: menselijke relaties, tijd en ruimte 24 1.4.3 David Pinto: dubbelperspectiefmodel en driestappenmethode 26 1.4.4 Christopher Earley en Elaine Mosakowski: culturele intelligentie 26 1.4.5 Tony Fang: cultuurspecifieke variabelen 26 1.5 Wat is Chinese cultuur? 27 1.5.1 Invloed van de Chinese taal op de Chinese cultuur 29 1.5.2 Slogans: orde via taal 31 1.5.3 Taalverschil, vertaling en internationale samenwerking 32 1.6 China in het Westen, het Westen in China 33 1.6.1 Theorie 33 1.6.2 Beeldvorming over China in het Westen 34 1.6.3 Beeldvorming over Europa in China 36

2 Geografie, bevolking en taal

39 39 39 39 41 42 43 43 43 44 46 47

2.1 Geografie

2.1.1 Bergen en rivieren

2.1.2 Bestuurlijke indeling van China

2.1.3 Klimaat

2.2 Bevolking

2.3 De Chinese taal

2.3.1 Evolutie in de schrijftaal 2.3.2 Het Mandarijn en lokale talen 2.3.3 Klassiek en modern Chinees 2.3.4 Kenmerken van de Chinese taal 2.3.5 Nieuwe Chinese woorden

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online