Jeanne Boden - De essentie van China

niet weg dat dit boek een goed beeld schetst van het China van vandaag, aan de hand van een breed spectrum van onderwerpen en invalshoeken. Ik hoop dat dit boek een hulp kan zijn voor iedereen die met Chinezen samenwerkt. Het doel is expatriates te helpen om uit hun isolement te komen zodat ze beter kunnen integreren in hun Chinese omgeving en niet gedoemd zijn tot het lot van een toevallige passant. Het doel van dit boek is ook mensen die pendelen tussen hun eigen land en China, te helpen bij hun flexibiliteit en aanpassing, bij hun begrip van die andere wereld. Het boek wil een leidraad zijn voor iedereen die in interactie treedt met Chinezen. Aan het ontstaan van dit boek hebben vele mensen meegewerkt. China is door de jaren heen deel van mijn leven geworden. Daarom wil ik in de eerste plaats mijn Chinese vrienden bedanken, vooral van hen heb ik ontzettend veel geleerd: Li Xia, met wie ik bijna 25 jaar geleden de eerste stappen in de Chinese wereld zette, Li Xiaojian, Zhang Derong, Rong Haojing, Zhao Yining, Ouyang Jin, Zhang Xinrong, Fan Yedong, Peng Jiayu, Peng Jiayin, Ma Li, Zhou Yanrong, Liu Lixin, Kong Xiangjun, Hong Ding, Yang Enhong, Zhiwei Song, Ming Shao en Wu Bao met wie ik hartverwarmende vriendschappen opbouwde. Ik wil Huang Mei cui en Frenny De Frenne danken voor de momenten waarin we onze liefde voor China konden delen. Dirk van Braeckel en David Hyde, die me ontzettend hebben geholpen bij de oprichting en het uitbouwen van trainings-en adviesbureau ChinaConduct en er door dik en dun voor me zijn, draag ik een warm hart toe. Ik dank ook de ontelbare interna tionale zakenmensen die aan de workshops van ChinaConduct hebben deelgenomen en met wie ik een diepe interesse in intercultureel begrip en bekommernis heb kunnen delen. Ik ben heel vaak aangenaam verrast over de oprechte betrokkenheid waarmee bedrijfsleiders hun zaken in China willen behartigen en over de bijzonder open blik waarmee ze de wereld en interculturele samenwerking bekijken. Zakendoen gaat niet alleen maar over zaken. Het gaat vaak over menselijke kennis en funda menteel wederzijds respect, vooral in een interculturele context. Speciale dank ook aan iedereen die meer rechtstreeks heeft bijgedra gen aan dit boek door eigen ervaringen met mij te delen: Marc Mullie (Belgisch consul-generaal in Shanghai), Frank Christiaens (Barco), Yvan Lippens (Bekaert), Dirk Maeyens (Rogers), Thomas Jansseune (Umicore), Herman Van de Velde (Van de Velde), Eric Sergeant (Volvo), Michael Conen (CIBT), Kong Xiangjun (Shanghai Dahwa Law Firm),

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online