Jeanne Boden - De essentie van China

3 Geschiedenis

49 49 51 51 52 53 53 54 56 57 57 59 59 61 61 62 65 68 72 76 78 81 81 82

3.1 Inleiding

3.2 Historisch overzicht

3.3 Periode vóór het keizerrijk (21ste eeuw v.Chr.-221 v.Chr.)

3.4 Het Chinese keizerrijk

3.4.1 Inleiding

3.4.2 Centralisatie: Qin-dynastie (221-206 v.Chr.) 3.4.3 Han-dynastie (202 v.Chr.-220 n.Chr.)

3.4.4 Decentralisatie (220-581)

3.4.5 Centralisatie: Sui-dynastie (581-618)

3.4.6 Tang-dynastie (618-907) 3.4.7 Decentralisatie (907-979)

3.4.8 Centralisatie: Song-dynastie (960-1279)

3.4.9 Yuan-dynastie (1279-1368) Ming-dynastie (1368-1644) 3.4.11 Qing-dynastie (1644-1912) 3.5 Chinese Republiek (1911-1949) 3.4.10

3.5.1 Chinese Volksrepubliek vanaf 1949

3.5.2 Periode na 1978

3.6 Taiwan 3.7 Hongkong

4 Filosofie

4.1 Inleiding

4.2 Confucianisme

4.2.1 Etiquette in China 86 4.2.2 Confucianistische hiërarchie in de hedendaagse maatschappij 87 4.2.3 Hiërarchie in delegaties 88 4.2.4 Hiërarchie in de maatschappij 90 4.3 Taoïsme 91 4.3.1 Waarderelativering van Zhuangzi 91 4.3.2 Laozi 91 4.4 Andere begrippen die in China een belangrijke betekenis hebben 93 4.4.1 Het ontstaan van de dingen; yin en yang 93 4.4.2 Yin en yang in het dagelijks leven 94 4.4.3 Yin en yang bij de feestmaaltijd 94 4.4.4 Streven naar harmonie met het lot 95 4.4.5 Naamgeving 96 4.4.6 De mens als microkosmos 97 4.4.7 Voorouders 97

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online