Jeanne Boden - De essentie van China

4.5 Symboliek

99 99

4.5.1 Getallensymboliek vroeger en nu

4.5.2 Kleurensymboliek 4.5.3 Dierensymboliek 4.5.4 Andere symbolen

101 101 102 103 103 103 105 105 106 108 108 109 110 111 113 113 113 113 115 116 117 121 122 122 124 124 126 128 132 133 134 134 134

4.6 De Olympische Spelen als casestudy

4.6.1 Inleiding

4.6.2 China aan de top: de beste Olympische Spelen ooit 4.6.3 Architectuur: het nieuwe gezicht van China 4.6.4 Een Chinese bevolking met goede manieren

4.6.5 Nationalisme

4.6.6 Controle van de centrale overheid 4.6.7 Confucianistische dynamiek

4.6.8 Holistische symboliek

4.6.9 Censuur, media en gevoelige kwesties

4.6.10 China na de Spelen

5 Politiek en maatschappij

5.1 Politiek

5.1.1 Regering en partij

5.1.2 De Chinese Communistische Partij (CCP) 5.1.3 De overige partijen in de Chinese Volksrepubliek 5.1.4 Chinese Politieke Consultatieve Volksconferentie

5.1.5 De staatsorganen 5.1.6 Regionale regering 5.1.7 Sociale organisaties 5.1.8 Internationale politiek

5.2 Maatschappij

5.2.1 De familie in de traditionele maatschappij

5.2.2 Chinese karakteristieken 5.2.3 Privacy en collectivisme

5.2.4 Privatisering

5.2.5 Controle door de overheid

5.2.6 Industrieparken

5.2.7 Het verdwijnen van de ‘ijzeren rijstkom’

5.2.8 Maatschappelijke evoluties

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online