brochure sociaal werk & pedagogiek

INTERPROFESSIONEEL SAMENWERKEN IN ZORG, WELZIJN EN ONDERWIJS Yvonne van Zaalen, Stijn Deckers & Hans Schuman

HERZIEN

Professionals in zorg, welzijn en onderwijs moeten goed met elkaar samenwerken om optimale zorgverlening of ondersteuning te kunnen bieden. Samenwerken gaat echter niet vanzelf. Het vraagt om het ontwikkelen van competenties die nodig zijn in een interprofessionele beroepspraktijk, met oog voor het brede functioneren van de cliënt en betrokkenen in het sociale netwerk. Deze herziene uitgave beschrijft het samenwerken modelmatig en gaat nadrukkelijk in op samenwerking in zorg, welzijn én het onderwijs. € 37 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 320 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908754 | ISBN e-book 9789046972724

OUDERS, ONDERWIJS EN JEUGDZORG IN VERBINDING Integraal perspectief op kind en jongere Peter de Vries & Rob Gilsing (red.)

Kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zichzelf te ontwikkelen. Dat lukt beter als professionals in het sociaal en pedagogisch domein en in het onderwijs goed samenwerken, zowel onderling als met de ouders of verzorgers. Het boek Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding leert en stimuleert daarom (toekomstige) jeugdprofessionals om niet alleen interprofessioneel samen te werken, maar óók om de cruciale verbinding aan te gaan met de ouders en verzorgers, en

daarmee het kind en de jongere centraal te zetten. € 34 , 95 (incl. online studiemateriaal) | 294 pagina’s | 2023 ISBN boek 9789046908082 | ISBN e-book 9789046970737

OVERTUIGEND PRESENTEREN Mark Pluymaekers

HERZIEN

Overtuigend presenteren is als een goede presentatie: onderhoudend, duidelijk en activerend. Dit boek laat zien hoe je de aandacht van je toehoorders vasthoudt, hoe je ze meer kunt laten onthouden en hoe je ze kunt aansporen tot actie. De auteur behandelt vijftien technieken, zoals het vertellen van een verhaal met een herkenbaar plot of het verwerken van emotie in de presentatie. Deze technieken zijn ontleend aan inzichten uit de psychologie en de communicatiewetenschap; dit maakt Overtuigend presenteren net even anders. In deze herziening is ruimte gecreëerd voor onderwerpen als stemgebruik, retorische stijlmiddelen en online presenteren. Ook zijn nieuwe

inzichten uit de wetenschappelijke literatuur verwerkt in het boek. € 24 , 50 (incl. online studiemateriaal) | 119 pagina’s | 2 e druk, 2023 ISBN boek 9789046908563 | ISBN e-book 9789046972106

VEEL EXTRA’S ONLINE

OOK INTERESSANT

Samen opvoeden Oriëntatie op pedagogische werkvelden

Werken in wijkteams jeugd

Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen Een inleiding

€ 36,50 (incl. online studiemateriaal) 320 pagina’s | 3e druk, 2022 ISBN boek 9789046908150 ISBN e-book 9789046970829

€ 25,95 (incl. online studiemateriaal) 208 pagina’s | 2021 ISBN boek 9789046908129 ISBN e-book 9789046970782

€ 42,95 (incl. online studiemateriaal) 480 pagina’s | 4e druk, 2021 ISBN boek 9789046907689 ISBN e-book 9789046969687

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online