Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel en Jeroen Zoon - Gespreksvoering in de juridische praktijk

Voorwoord

Juristen dienen, naast een inhoudelijke kennis van het recht, te beschikken over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. De relevantie van dit boek over gespreksvoering in de juridische praktijk is groot. Met alle vaardigheden die in dit boek aan de orde komen, zoals basisgespreks vaardigheden, argumenteren, presenteren, conflicthantering, hebben juristen dagelijks te maken. Het belang van goede spreek- en luistervaardigheden wordt steeds groter om dat de juridische wereld volop in beweging is. Cliënten zijn veeleisender en mondiger geworden. De concurrentie in de juridische wereld is toegenomen en er ontstaan steeds nieuwe vormen van juridische dienstverlening. Ook de verdergaande digitalisering, automatisering en sociale media hebben een gro te invloed op de juridische wereld. Sommigen voorspellen zelfs dat de compu ter het juridisch inhoudelijke werk van juristen gaat overnemen. Juristen dienen T-shaped of ∏-shaped te zijn. Een T-shaped-jurist staat voor een jurist met een diepgaande juridische kennis en brede, algemene kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie, psychologie, financiën, eco nomie, filosofie, politicologie en IT. Een ∏-shaped-jurist heeft naast deze ken nis ook een diepgaande kennis van effectief conflictmanagement. Dat wordt steeds belangrijker nu mediation en andere vormen van alternatieve geschil beslechting in opkomst zijn. Cliënten zoeken in juristen een zogenoemde trusted advisor , die in staat is een goede vertrouwensrelatie op te bouwen en te onderhouden. Die precies begrijpt wat voor de cliënt belangrijk is en die een probleemniet alleen vanuit een juridi sche invalshoek benadert. Als juristen zich bekwamen in de vaardigheden die in de hoofdstukken Adviseren en Coachen & motiveren zijn beschreven, dan zal de cliënt hen als een echte trusted advisor ervaren!

Monique van de Griendt Directeur Dialogue BV*

* Dialogue is een managementadvies- en trainingsbureau gespecialiseerd in vaardigheden ontwikkeling en persoonlijke groei van juristen. Samen met het centrum voor postdoctoraal onderwijs van de Radboud Universiteit (CPO) voert Dialogue de Beroepsopleiding Advoca ten uit. Monique van de Griendt is directeur van Dialogue en trainer, coach en mediator. Zij is o.a. auteur van het boek De nieuwe advocaat en Taal van de mediator .

Made with FlippingBook - Online catalogs