Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel en Jeroen Zoon - Gespreksvoering in de juridische praktijk

Inleiding

In de juridische praktijk komen diverse gesprekssituaties voor, zowel een-op een als in groepsverband. Dit boek behandelt al deze gesprekken afzonderlijk. Het uitgangspunt van dit boek zijn de competenties die horen bij het voeren van de verschillende gesprekken: welke kennis heb je nodig om het gesprek goed te kunnen voeren? Welke vaardigheid moet je beheersen en welke hou ding is een vereiste voor een succesvol gesprek? In alle hoofdstukken komen de belangrijkste en meest recente theorieën aan de orde die ten grondslag liggen aan het betreffende gesprek. De vaardig heden komen tot uiting in gespreksmodellen en protocollen. Talrijke voor beelden en handvatten uit de praktijk laten zien welke houding bijdraagt aan een professionele en efficiënte gespreksvoering. Naast de meest voorkomende gesprekken in de juridische context behandelt dit boek ook situaties uit een meer algemene context, waarvan professionele gesprekken een belangrijk onderdeel zijn. Samenwerken en vergaderen zijn activiteiten waarbij gesprekstechnieken een voorwaarde zijn voor een goed verloop ervan in een juridische organisatie. Opbouw van het boek Gespreksvoering in de juridische praktijk begint met een inleidend hoofdstuk waarin de basisvaardigheden van elke gespreksvoering worden behandeld. Of je nu een adviesgesprek voert, een presentatie geeft of slecht nieuws moet brengen in een gesprek: bepaalde kennis en vaardigheden gebruik je altijd. De basisgespreksvaardigheden zijn dus toepasbaar op elk onderwerp dat in het boek volgt. Een gesprek kunnen voeren met mensen met diverse achtergron den is een competentie die in het juridische werkveld essentieel is. Ieder hoofdstuk sluit af met minimaal een checklist met uitzondering van hoofdstuk 15. Deze checklists hebben twee doelen. Allereerst om vooraf te controleren of je competent bent in het voeren van het betreffende gesprek, maar ook om achteraf een gevoerd gesprek te kunnen beoordelen. De check list bestaat uit vragen die je met ‘ja’ en ‘nee’ kunt beantwoorden, zodat je kunt beoordelen op welke punten jijzelf of iemand anders wel of niet competent is om het gesprek te voeren. In de kolom ‘toelichting’ geef je ontwikkelingspun ten aan voor jezelf of de ander. Alle checklists zijn ook op www.coutinho.nl/ gespreksvoering te vinden.

15

Made with FlippingBook - Online catalogs