István Bejczy - Een kennismaking met de middeleeuwse wereld

Het Duitse rijk en Italië

167 170 170

Paus en kerk

Westers schisma en conciliaire beweging

Godsdienstige stromingen Grenzen van de christenheid

173 177 178 178 182 184 184 186 189 189 190 193

Sociaal-economische ontwikkelingen

Landbouw en nijverheid

De handelseconomie; de Hanze

Het intellectuele leven

De laatmiddeleeuwse universiteiten

Humanisme en Renaissance

Het literaire leven

Literatuur en geschiedschrijving

De boekdrukkunst

Het einde van de Middeleeuwen?

195

Glossarium

Bijlagen Pausen, 399-1503

201 203 205 206

Koningen van Duitsland, 843-1519 Koningen van Frankrijk, 843-1515 Koningen van Engeland, 871-1509

208

Bibliografische handreiking

211

Verantwoording illustraties

213

Register

Intermezzi De Germanen (Rob Meens)

21 41

Heiligen en heiligenverering (Ineke van ’t Spijker) De vroegmiddeleeuwse landbouw: een agrarische revolutie? (Erik Thoen) Conflict en conflictoplossing: een rechtsantropologische benadering (Karl Heidecker) De verschriftelijking van de middeleeuwse cultuur (Marco Mostert) 101 Geschiedbeschouwing in de Middeleeuwen (Nico Lettinck) 120 Vrouwen- en gendergeschiedenis (István Bejczy en Jasmijn Bovendeert) 142 De hofcultuur in de Late Middeleeuwen (Remco Sleiderink) 155 De stedelijke samenleving in de Late Middeleeuwen (Marc Boone) 171 De commercialisering van de landbouw in de Late Middeleeuwen (Bas van Bavel) 180 58 79

Made with FlippingBook - Share PDF online