István Bejczy - Een kennismaking met de middeleeuwse wereld

18

VROEGE MIDDELEEUWEN I

Afbeelding 1.2: Paus Gregorius I de Grote op een ivoren reliëf (negende of tiende eeuw) van het omslag van een evangeliarium uit het

klooster Heiligenkreuz (Oostenrijk). De duif op Gregorius’ schouder

symboliseert de Heilige Geest. K UNSTHISTORISCHES M USEUM , W ENEN .

de heilsgeschiedenis, dat wil zeggen de pelgrimstocht van de on zichtbare gemeenschap van ware gelovigen door het aardse tranen dal, op weg naar de hemelse zaligheid. Hiermee weersprak Augus tinus degenen die het lot van de kerk aan dat van het Romeinse rijk verbonden. De scheiding tussen kerk en staat, kenmerkend voor de latere westerse geschiedenis, was in zijn werk al voltrokken. Als vierde grote kerkvader gold in de Middeleeuwen paus Gregorius I de Grote (r. 590-604). Hij was een minder groot geleer

Made with FlippingBook - Share PDF online