Schrijven voor de wetenschap 2e druk - Daniel Janssen, Lucas van der Deijl, Henri Raven

1.6 • Redeneren in wetenschappelijke teksten

van diepte- en hoogtepunten af en een vaste trits van schurken en helden. In deze invention of tradition speelde ook de idee van de terugkeer van een Gouden Eeuw een belangrijke rol: het verschafte de geschiedenis een finaliteit en het Nederlandse volk een duidelijke lotsbestemming. Van een fonkelnieuwe traditie was echter geen sprake, want delen van dit beeldenre pertoire gingen op hun beurt weer terug op een oudere traditie: de dichters maakten gebruik van allerlei orangistische motieven en dichterlijke voorstellingen die al in de zeventiende eeuw gemeengoed waren. De herinnering aan de Tachtigjarige Oorlog en de rol van de opeenvolgende stadhouders speelden daarbij een belangrijke rol. Bron: Jensen (2015)

31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online