Schrijven voor de wetenschap 2e druk - Daniel Janssen, Lucas van der Deijl, Henri Raven

5 Omgaan met bronnen

123 123 124 126 127 132 137 143 143 144 145 145 146 148 148 150 153 153 155 155 156 156 157 158 158 159 161 161 162 164 166 168 170 172 160

5.1 Primaire en secundaire bronnen

5.2 Citeren en parafraseren

5.3 Verwijzen

5.3.1 Chicago

5.3.2 APA 5.3.3 MLA

6 Vormgeving

6.1 Blokcitaten

6.2 Titels en tussenkoppen

6.3 Tekst of beeld?

6.3.1 Tabellen 6.3.2 Grafieken 6.3.3 Diagrammen

6.3.4 Kaarten

6.3.5 Illustraties en foto’s

7 Populariserend schrijven

7.1 Populair versus academisch: verschillen én overeenkomsten 7.2 Academische teksten populariseren: vijf technieken

7.2.1 Vereenvoudigen 7.2.2 Persoonlijk maken

7.2.3 Voorbeelden geven en concretiseren

7.2.4 Vergelijken met iets bekends

7.2.5 Stelliger maken, nuances weglaten en successen uitvergroten 7.3 De opbouw van een populaire tekst: vrij én journalistiek 7.3.1 Opbouw journalistieke tekst: nadruk op kop en lead 7.3.2 Tips voor een pakkende opening en pakkende koppen: schrijven met weerhaakjes

8 Wetenschappelijke genres

8.1 Verslag van een experiment

8.1.1 De centrale vraag 8.1.2 Theoretisch kader

8.1.3 Methode van onderzoek

8.1.4 Resultaten

8.1.5 Conclusies, discussie en aanbevelingen

8.1.6 Tekstmodel voor een verslag van een experiment

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online