Taaltalent 3 - Verbruggen, Taks, Falier en Jacobs

uitvoeren

Opdracht 19 Maak de zinnen compleet.

1 Ik zorg thuis voor het eten, en mijn vrouw

.

. Daarom bezoek ik mijn opa iedere week.

2

3 Ik wil graag vrijwilligerswerk doen, omdat

.

4 Mijn oma

. Daarom verhuist ze binnenkort naar het zorgcentrum.

5 De kleine kinderen van mijn broer gaan naar de kinderopvang, want

.

Opdracht 20

A Het woord kinderopvang bestaat uit twee delen: kinder en opvang. Zijn er nog meer woorden die beginnen met kinder? Schrijf ze hierna op:

B Bedenk woorden die beginnen of eindigen met huis.

huis huis huis huis

huis

huis

huis

huis

op het werk: een afspraak maken

Opdracht 21 Praat nu eerst samen over het thema.

1 Wanneer heb je voor het laatst een afspraak gemaakt? Waar ging dat over?

33

Made with FlippingBook - Online catalogs