Taaltalent 3 - Verbruggen, Taks, Falier en Jacobs

www.coutinho.nl/taaltalent3-druk3 Met de code in dit boek heb je toegang tot je online studiemateriaal. Dat materiaal bestaat uit video’s en oefeningen voor taalsituaties op het werk, audiofragmenten, op drachten voor diverse vaardigheden, oefentoetsen per hoofdstuk, woordenlijsten met vertalingen naar verschillende talen, de antwoorden op de opdrachten in het boek, grammaticaoverzichten, en oefenexamens op B1-niveau.

Om je studiemateriaal te activeren heb je onderstaande code nodig. Ga naar www.coutinho.nl/taaltalent3-druk3 en volg de instructies.

Made with FlippingBook - Online catalogs