Taaltalent 3 - Verbruggen, Taks, Falier en Jacobs

Hoofdstuk 1 Familie

4 Kay is weer helemaal gezond. š a waar š b niet waar

5 Waarom zijn Wilma en Kay zo snel getrouwd? š a Omdat Kay weer snel terug naar Amerika moest. š b Omdat ze heel erg verliefd waren. š c Omdat Kay dan makkelijker naar Nederland kan komen.

Je krijgt nu de tekst.

Opdracht 15

Cursist A Je ziet hierna vier foto’s van Hans. Vertel cursist B over de dag van Hans. Werk samen. Kijk naar de foto’s.

Begin je zinnen met: Eerst … ■ Dan … ■ Daarna … ■ Tot slot …

30

Made with FlippingBook - Online catalogs