Taaltalent 3 - Verbruggen, Taks, Falier en Jacobs

Hoofdstuk 1 Familie

6 A Maar daarna heeft hij tegen mijn baas gezegd dat ik mijn werk niet goed doe. B Wat vervelend ! š a leuk š b niet leuk š c aardig 7 Volgens mijn baas ben ik lui en heb ik geen zin om hard te werken. š a niet kijken š b niet willen š c niet kunnen

Opdracht 9 Luister naar de dialoog Werken in de thuiszorg en beantwoord de vragen.

1 Jessica en Tanja hebben elkaar pas nog gezien. š a waar š b niet waar 2 Jessica werkt nog niet zo lang in de thuiszorg. š a waar š b niet waar 3 Het gesprek gaat over de vader van Jessica. š a waar š b niet waar

Opdracht 10 Luister nog een keer naar de dialoog van opdracht 9 en beantwoord de vragen.

1 Waar werkt Jessica?

š a bij mensen thuis š b in een ziekenhuis š c in een zorgcentrum

2 Over welk probleem praat Jessica? š a over een man die zijn huis niet kan schoonmaken š b over een man die wil dat zij het huis schoonmaakt š c over een man die wil dat zijn vrouw het huis schoonmaakt

24

Made with FlippingBook - Online catalogs