Taaltalent 3 - Verbruggen, Taks, Falier en Jacobs

voorbereiden

over hun kinderen praten. Ik maak tijd voor hen. Het is belangrijk om veel geduld te hebben en serieus te zijn. Natuurlijk is er ook regelmatig een begrafenis of een crematie van een van de bewoners. Ik ga met andere ouderen mee als er iemand wordt begraven .

voorbereiden

Opdracht 1 Beantwoord de vragen.

1 Waar wonen mensen in jouw land als ze oud zijn? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. š a bij hun kinderen š b in een soort zorgcentrum š c in hun eigen huis 2 Wie zorgt voor de ouderen in jouw land? Je kunt meerdere antwoorden aankruisen. š a de familie š b vrijwilligers š c de buren š d andere ouderen š e de mensen die in het zorgcentrum werken

3 Hoe groot is jouw familie?

4 Mag je in jouw land als man en vrouw samenwonen (in hetzelfde huis wonen) als je niet getrouwd bent? Zo ja, doen veel mensen dat?

5 Mag je in jouw land scheiden? Zo ja, doen veel mensen dat?

6 Wie doet in jouw land het huishouden: de man, de vrouw of beiden?

17

Made with FlippingBook - Online catalogs