Boendermaker_Werken in wijkteams jeugd

7 Werken aan veiligheid: onveiligheid herkennen en handelen

95 96 96 98 99

7.1 Inleiding

7.2 Wat is onveiligheid en waarom is voorkomen belangrijk? 7.3 Uitgangspunten voor werken aan veiligheid

7.4 Herkennen en beoordelen van signalen 7.5 Inzichtelijk maken van de situatie

104 105 108 110 111 111 113 117 121

7.6 Bespreken van onveiligheid 7.7 Handelen en verantwoorden

7.8 Samenvatting

8 Transparant werken en regie bij het gezin

8.1 Inleiding

8.2 Vragen van ouders of jeugdigen zelf

8.3 Vragen van derden 8.4 Samenvatting

9 Werken in de wijk: aansluiten bij de leefwereld van ouders en jongeren

123

9.1 Inleiding

124 124 125 132 134 139

9.2 Wat is werken in de wijk en waarom is het belangrijk? 9.3 Uitgangspunten voor werken in de wijk 9.4 Ruimte maken voor de stem van de ander

9.5 Methodieken en interventies

9.6 Samenvatting

DEEL 3 Werken en leren

141

10 Professionele keuzes maken aan de hand van het IAG-reflectiemodel

143

10.1 Inleiding 10.2 Reflectie

143 144 146 158

10.3 Het IAG-reflectiemodel

10.4 Samenvatting

Made with FlippingBook Digital Publishing Software