Boendermaker_Werken in wijkteams jeugd

11 Reflectie op het toepassen van methoden

159 159 161 163 165 168 169 170 170 174 174 174 178 181 182

11.1 Inleiding

11.2 Waardoor werkt het? 11.3 Kwaliteit en effectiviteit 11.4 Leren op de werkvloer

11.5 Samenvatting

12 Leren als team en organisatie

12.1 Inleiding

12.2 Wijkteams als lerend systeem 12.3 Organisatie van leren

12.3.1 Leercyclus

12.3.2 De rol van de organisatie 12.3.3 De rol van de teamleider

12.4 Organisatieoverstijgend leren rondom casuïstiek

12.5 Samenvatting

Literatuur

183

Register

198

Over de auteurs

205

Made with FlippingBook Digital Publishing Software