KlasNL naar A2 boek 2 - Valk, Olijhoek, Baalman en Jansen

KlasNL • Nederlands leren naar A2

1 Is er een cursist uit Zimbabwe in de klas? 2 Zijn er wc’s op school? 3 Is er koffie? 4 Zijn er mooie gebouwen in Nederland? 5 Is er kans op onweer? b Wissel van rol.

1 Zijn er lessen op zaterdag? 2 Is er een restaurant op school? 3 Zijn er leuke oefeningen in KlasNL ? 4 Is er kans op regen? 5 Zijn er kinderen in jouw gezin?

Woorden – Wat betekent dat woord?

In een tekst staan veel woorden. Sommige woorden ken je, andere woorden niet. Je kent misschien een werkwoord niet. Wat doe je?

We bekijken drie zinnen met een voltooid deelwoord. Ik ben naar huis gegaan.

Ik heb Nederlands geleerd. Ik heb een taart gekocht.

Dit is nieuwe informatie: Gegaan , geleerd en gekocht zijn voltooid deelwoorden.

Je kunt de betekenis van die woorden in een woordenboek opzoeken. In de meeste woordenboeken moet je bij het hele werkwoord kijken.

Hoe weet je wat het hele werkwoord van een voltooid deelwoord is? Kijk naar het voltooid deelwoord. 1 Staat er ge voor het voltooid deelwoord? Haal dat weg. gegaan → gaan → ‘gaan’ is een werkwoord. geleerd → leerd → ‘leerd’ is geen werkwoord. 2 Staat er t of d op het eind? Haal die letter weg. leerd → leer 3 Zet en achter het woord. leer → leeren 4 Soms moet je een letter weghalen. leerden → leren → ‘leren’ is een werkwoord! 5 Weet je de betekenis niet? Kijk dan in een woordenboek.

44

Made with FlippingBook Learn more on our blog