KlasNL naar A2 boek 2 - Valk, Olijhoek, Baalman en Jansen

Deel A

3 Rina hoort: 'U bent de eerst wachtende.' Wat betekent deze zin?

Les 7

4 Rina hoort: 'Veel kunt u zelf online regelen op woningbedrijfhetzuiden.nl. Log in met uw persoonlijke account.' • Welke woorden ken je? Zet een streep onder die woorden. • Wat betekent de hele tekst?

b Werk samen. Beantwoord de vragen.

1 Hoor jij weleens een keuzemenu? Waar hoor je dat keuzemenu? 2 Welke taal kies je in het keuzemenu? 3 Begrijp je het keuzemenu? 4 Wat doe je als je een keuzemenu niet begrijpt?

a Werk samen. Je gaat luisteren naar een telefoongesprek tussen Rina en een medewerker van Woningbedrijf Het Zuiden.

25

1 Welke woorden of zinnen hoor je aan het begin van het gesprek, denk je? Schrijf de woorden op.

begin van het gesprek midden van het gesprek eind van het gesprek

2 Welke woorden of zinnen hoor je in het midden en welke aan het eind van het gesprek, denk je? Schrijf de woorden op.

b Luister naar de tekst Waarmee kan ik u helpen? . c Welke woorden of zinnen van a heb je gehoord? Zet een cirkel om die woorden of zinnen.

33

Made with FlippingBook Learn more on our blog