Strategisch ontwerpen - Herman Blom & Bas van Lanen

Tot slot danken wij ons thuisfront voor hun betrokkenheid en steun bij het schrijven van dit boek. Voor Herman zijn dat Ariane, Willem en Johan en voor Bas zijn dat Astrid en Elise.

Herman Blom en Bas van Lanen Januari 2021

Made with FlippingBook Publishing Software