De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

Bij het samenstellen van de vragen in dit boek ben ik tijdens de ontwikkeling van de eerste druk ondersteund door meelezende en anderszins betrokken pabo docenten Natuur & Techniek van verschillende hogescholen. Daarom bij dezen allereerst een speciaal dankwoord aan Georges Ledoux (vakcollega Natuur & Techniek van Fontys Hogeschool pabo Eindhoven) en Paul Feldbrugge (ex-pa bodocent natuurkunde aan de pabo Groningen), die beiden heel actief inhoude lijk betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit oefenboek. Daarnaast zeker ook dank aan een groot aantal andere meelezende pabocollega’s. Uiteraard bedank ik ook pabocollega Jan de Bas (auteur van De pabotoets aardrijkskun de haal je zo en De pabotoets geschiedenis haal je zo ), die tevens de initiator is geweest van deze oefenbundels. Tot slot wil ik in het bijzonder de schrijvers van Natuuronderwijs inzichtelijk , Amito Haarhuis en Carla Kersbergen, bedanken voor het schrijven van het mooie bronnenboek, en het feit dat ik voor De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo gebruik kon maken van illustraties uit hun boek. Ik wens je veel wijsheid en leesplezier toe bij de voorbereiding op de toela tingstoets Natuur & Techniek, zodat je goed beslagen ten ijs kunt komen en dit spannende en mooie vakgebied met enthousiasme aan je toekomstige basis schoolleerlingen zult kunnen overdragen.

Voorjaar 2021, Hans van der Grind

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online