De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

Voorwoord

Waarom is de vacht van een ijsbeer wit, terwijl zijn huid pikzwart is? Waarom ontploft een diepzeevis als je hem te snel naar de oppervlakte brengt? Waarom legt een pinguïn zijn ei niet in het voorjaar maar in de winter? Waarom hebben mensen een blindedarm? Hoe komt het dat een eik, ondanks dat deze zijn hele leven vastgeworteld staat op dezelfde plek, wat voedsel betreft compleet selfsup porting is? Wat gebeurt er als je een ballon opblaast op de maan? Waarom heeft een vlinder 12.000 ogen en wij maar twee? Is wit een echte kleur en zwart niet? Waarom krijgt een vogel die op een elektrische draad van een hoogspannings mast zit geen stroomschok? Zomaar een greep uit een aantal vragen over natuur en techniek die een starten de pabostudent zou moeten kunnen beantwoorden. Het is van belang dat er een stevige basis gelegd is voordat een student start met een pabo-opleiding. Sinds 1 september 2015 wordt deze kennis van natuur en techniek (op niveau havo 3/ vmbo-t) namelijk verplicht vooraf getoetst bij studenten die doorstromen vanuit mbo-4 en havisten die geen biologie of natuurkunde hebben gehad. Voor deze studenten biedt De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo oefenmateriaal om zich op de toelatingstoets voor te bereiden. De ruim vijfhonderd losse vragen en de drie proeftoetsen in het boek geven een representatief beeld van het gevraag de niveau. Daarnaast is dit boek geschikt als oefenmateriaal voor later te maken kennistoetsen Natuur & Techniek op de pabo. In deze tweede, herziene druk van het oefenboek zijn innovaties en actuele ont wikkelingen verwerkt, onder meer op het gebied van technologie, duurzaamheid, klimaatveranderingen en virusbestrijding. Onmisbaar bij dit oefenboek is het bekende bronnenboek Natuuronderwijs inzichtelijk – een basis voor de vakinhoud van Natuur & Techniek (Uitgeverij Coutinho), dat al geruime tijd bij de meeste pabo’s op de literatuurlijst staat. De vakinhoud bij de kernthema’s van dit oefenboek is daarin uitgewerkt. Deze druk sluit aan bij de vijfde druk van Natuuronderwijs inzichtelijk (voorjaar 2021), maar kan ook met de vierde druk worden gebruikt Met de combinatie van deze twee boeken kun je effectief en gericht studeren. Dat is in de afgelopen jaren wel gebleken: veel juffen en meesters die nu voor de klas staan hebben ze met succes gebruikt.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online