De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

1.1 De biologische eenheid

17 Fruittelers maken soms ringwonden in takken van fruitbomen. Ze krijgen daardoor grotere vruchten. Het overtollige zetmeel wordt nu extra opgenomen voor de vruchtvorming in plaats dat het voor opslag … A via de houtvaten naar de wortels wordt ver voerd. B via de bastvaten naar de stengel en de wortels wordt vervoerd. C via de houtvaten naar het blad wordt ver voerd. D via de bastvaten naar het blad wordt vervoerd.

18 Welk mineraal is belangrijk bij de aanmaak van rode bloedcellen? A calcium B fosfor C kalium D ijzer 19 In het middenoor wordt het geluidssignaal door de drie gehoorbeentjes … A versterkt en doorgegeven naar trillende vloeistof in het slakkenhuis. B omgezet in zenuwsignalen en doorgegeven naar de hersenen. C versterkt en direct doorgegeven naar de gehoorzenuw in het slakkenhuis. D omgezet in zenuwsignalen en doorgegeven naar het evenwichtsorgaan. 20 Janneke eet een zoet snoepje. In een bepaald deel van haar centrale zenuw stelsel worden deze smaakprikkels omgezet in impulsen en verwerkt, zodat Janneke de gewaarwording van ‘zoet’ ervaart. In welk deel vindt dit plaats? A in het ruggenmerg B in de kleine hersenen C in de hypofyse D in de grote hersenen

27

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online