De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

1 BIOLOGIE

15 Om te kunnen overleven, moeten mensen soms snel kunnen reageren. Twee beweringen hierover: I Iemand zwaait plotseling gevaarlijk met een vork langs de ogen van Mark. Mark knippert met zijn oogleden. II Iemand gooit een bal hoog op in de richting van Eva. Eva strekt haar handen uit en vangt de bal op het nippertje.

Welke handeling noem je een reflex? A de handeling van Mark B de handeling van Eva C de handelingen van Mark en Eva D geen van beide handelingen

Het percentage lijmstof en kalk in je botten verandert als je ouder wordt

lijmstof kalk

percentage

leeftijd

16 De grafiek laat ons zien dat … A bij ouderen de kans op botbreuk groter wordt door de toename van lijmstof en de afname van kalk. B bij jongeren de botten meer flexibel worden door de toename van kalk en de afname van lijmstof. C bij ouderen de kans op botbreuk groter wordt door de toename van kalk en de afname van lijmstof. D jongeren vergeleken met ouderen dezelfde kans lopen op botbreuk.

26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online