De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

1.1 De biologische eenheid

11 Milan heeft last van bronchitis. Welk orgaanstelsel van Milan functioneert niet optimaal? A het ademhalingsstelsel B het hormoonstelsel C het spijsverteringsstelsel D het zenuwstelsel

12 De stripfiguur Popeye staat bekend om zijn spierballen. Dit bekende stripfiguur verkrijgt zijn explosieve kracht uit spinazie. Wanneer Popeye zijn spierballen laat zien, buigt hij zijn arm. Wat gebeurt er op dat moment? A De biceps wordt gespannen en de triceps ont spannen. B De triceps wordt gespannen en de biceps ont spannen. C Zowel de biceps als de triceps wordt gespan nen. D Zowel de biceps als de triceps wordt ontspan nen.

13 Welke bewering over het gehoororgaan van de mens is juist? A Zowel het uitwendige als het inwendige deel van het oor bevat lucht, omdat dit zorgt voor een snellere geleiding van geluidstrillingen. B De evenwichtszintuigcellen bevinden zich in de drie halfcirkelvormige kana len van het slakkenhuis. C Zowel het binnenoor als het slakkenhuis bevat lucht, omdat dit zorgt voor een snellere geleiding van geluidstrillingen. D De gehoorzintuigcellen bevinden zich in de buis van Eustachius. 14 Door melkproducten te drinken of kaas, donkere bladgroenten, noten en peulvruchten te eten krijg je veel calcium binnen. Dit is nodig voor de op bouw en het onderhoud van je botten en je gebit. Hoe komt het mineraal calcium daar uiteindelijk terecht? A via de zenuwen

B via het bloed C via de darmen D via hormonen

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online