De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

1 BIOLOGIE

8 Opa De Vries uit Groningen gaat voor een hoornvliestransplantatie naar het Martini Ziekenhuis. Op welke afdeling van het ziekenhuis moet hij zich mel den?

A de afdeling dermatologie B de afdeling oogheelkunde C de afdeling long- en vaatziekten D de afdeling darm-, maag- en leverziekten

9 Tijdens de Franse Revolutie werden veel mensen op bijzonder snelle en (zo werd verondersteld) pijnloze manier onthoofd met de guillotine. Welke van de onderstaande afbeeldingen is de juiste weergave van de hals van de veroordeelde, als we ervan uitgaan dat de veroordeelde op zijn buik ligt?

I

II

III

IV

A I B II C III D IV

10 Welke organen liggen in hun geheel boven het middenrif? A de schildklier en het verlengde merg B de alvleesklier en de nier C de hypofyse en de slokdarm D de luchtpijp en de lever

24

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online