De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

1 BIOLOGIE

1 Samira maakt een foto van Johnny. Het is donker, daarom gebruikt ze flits licht. De ogen van Johnny zien er op de foto gek uit. Hoe komt dat? De kring spieren in de iris van Johnny …

A ontspannen zich, waardoor de pupil groter wordt. B trekken zich samen, waardoor de pupil kleiner wordt. C ontspannen zich, waardoor de pupil kleiner wordt. D trekken zich samen, waardoor de pupil groter wordt.

2 Dankzij de aanwezigheid van kleurgevoelige zintuigcellen (de kegeltjes) in ons oog kunnen we kleuren zien. Waar bevinden deze kegeltjes zich? A in het glasachtig lichaam B in de iris

C in het netvlies D in het vaatvlies

3 Yannick mag serveren tijdens een tenniswed strijd. Zijn opslag komt tot stand door samen werking van diverse organen. Welk van de onderstaande organen is hier als eerste direct bij betrokken? A de darmen B de grote hersenen C de ogen D de spieren

4 Hieronder staan vier handelingen. Welke handeling is of welke handelingen zijn een reflex? I Direct nadat hij zijn hand op een gloeiende hete pan heeft gelegd trekt Joris zijn hand in een flits terug. II ‘Auuuuuuuw’, roept hij. III Hij kijkt met een pijnlijk gezicht naar zijn zus, die hij in tranen op de hoogte brengt van zijn pijnlijke ervaring. IV Hij toont haar daarna zijn pijnlijke hand.

A alleen handeling I B handeling I en II C handeling I, III en IV D geen van deze handelingen

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online