De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

1 BIOLOGIE

1 In een paardenbloem vindt transport van beno digde en overtollige stoffen plaats via de vaat bundels (transportweefsel). Waar bevinden de vaatbundels zich? A in de wortel en de stengel B in de stengel C in de stengel en het blad D in de wortel, de stengel en het blad 2 In welke richting verloopt het transport van overtollige glucose, wat door fotosynthese is ge vormd? A in opwaartse richting door de houtvaten B in neerwaartse richting door de bastvaten C in opwaartse richting door de bastvaten D in neerwaartse richting door de houtvaten 3 In welk deel van de vaatbundel worden nieuwe hout- en bastcellen gevormd? A in de cambiumcellen B in de schors C tussen de bestaande hout- en bastcellen D tussen de jaarringen 4 Alle wilgenkatjes aan deze wilgenboom zien er hetzelfde uit. We herkennen hierin duidelijk de voortplantingsorganen vanuit deze bloeiwijze (katje). Welke voortplantingsorganen zie je? Noemen we deze wilg dan éénhuizig of tweehui zig? A stampers; éénhuizig B meeldraden; tweehuizig

C stampers; tweehuizig D meeldraden; éénhuizig

20

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online