De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo

Bij het beantwoorden van meerkeuzevragen kun je de volgende twee trucs in gedachten houden. De eerste truc: formuleer eerst zelf een antwoord. Zo maak je van een meerkeu zevraag eigenlijk een open vraag. Met dit antwoord in het hoofd ga je na welke van de gegeven antwoorden het best overeenkomt met het antwoord van jouw eerste voorkeur. De tweede truc heeft te maken met de samenstelling van de vragen. Er is een min of meer algemene regel dat een van de vier antwoorden helemaal fout is. Deze afleider is vaak goed herkenbaar. Daarnaast wordt verondersteld dat je er niet altijd van uit moet gaan dat je het enige juiste antwoord eruit moet kunnen lichten, maar dat het om het meest volledige en het best kloppende antwoord gaat. Door op deze manier naar meerkeuzevragen te kijken, wordt de keuze voor het juiste antwoord vergemakkelijkt. Tot slot: het oefenen met dit boek is helaas geen garantie voor het behalen van een voldoende voor de toelatingstoets Natuur & Techniek. Maar door effectief te oefenen met gerichte oefenvragen die echt over de stof gaan, zul je inzicht en ervaring opbouwen die je nodig hebt om dit soort vragen te kunnen beantwoor den.

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online