De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

Inleiding

Toetsmatrijs Natuur & Techniek van het Cito Kernthema

Beschrijven Toepassen Totaal

1 De biologische eenheid

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 Instandhouding

3 Gedrag en interactie

4 Voortplanting

5 Groei en ontwikkeling

Totaal biologie

15

15

30

6 Materie en techniek 7 Energie en techniek 8 Licht, geluid en techniek

9 Kracht, beweging en techniek 3

10 De ruimte

3

Totaal natuurkunde en techniek 15

15 30

30 60

Totaal

30

Antwoordmodellen De antwoordmodellen van de vragen per subthema en van de proeftoetsen staan in de kenmerkende grijze katernen achter de betreffende onderdelen in het boek. Achter in het boek is een normeringstabel opgenomen voor het berekenen van de uitslag. Dit boek hangt samen met het bronnenboek Natuuronderwijs inzichtelijk van Carla Kersbergen en Amito Haarhuis, waarin de vakinhouden bij de kernthema’s worden uitgewerkt. In de antwoordmodellen wordt bij elke toetsvraag vermeld in welk hoofdstuk uit het bronnenboek de bijbehorende theorie te vinden is. Zowel de 4 e , herziene druk uit 2015 als de 5 e , herziene druk uit 2021 kan worden gebruikt: er wordt naar de betreffende hoofdstukken uit beide uitgaven van Na tuuronderwijs inzichtelijk verwezen. Vragen die meer inzicht vereisen zijn voor zien van extra uitleg onder de antwoordmodellen. Hoe gebruik je dit boek? Om een goed beeld te krijgen van wat je kunt verwachten, zou je kunnen starten met het maken en nakijken van de eerste proeftoets; een goede diagnostische test om jezelf vakinhoudelijk in te schatten. Wanneer je zicht hebt op de thema’s die extra aandacht vereisen, kun je een gerichte keuze maken door de vragen bij de betreffende subthema’s te maken en de daarbij behorende hoofdstukken uit Natuuronderwijs inzichtelijk te bestuderen. De twee laatste proeftoetsen kun je maken wanneer je je nieuw opgedane kennis wilt testen.

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online