De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo

1 Materie en techniek Dit kernthema gaat over bouw en eigenschappen van stoffen en materialen, hoe deze stoffen geordend kunnen worden en waarvoor ze gebruikt kunnen worden. 2 Energie en techniek Dit kernthema beschrijft de rol van energie in ons dagelijks leven, de ver schijnselen die daarmee samenhangen en hoe we verstandig met energie kunnen omgaan. 3 Licht, geluid en techniek Bij dit kernthema gaat het over de aard van licht en geluid, verschijnselen, toepassingen en veiligheidsrisico’s. 4 Kracht, beweging en techniek Dit kernthema gaat over hoe bewegingen en constructies onderhevig zijn aan krachten, waarbij onderwerpen als verkeer, gereedschappen en bouwwerken aan de orde komen. 5 De ruimte Dit kernthema handelt over het weer en de factoren die het weer op aarde bepalen, en over de plaats en beweging van de aarde in ons zonnestelsel, waarmee verschillende verschijnselen op aarde uitgelegd kunnen worden. In dit boek vind je over elk kernthema een aantal oefenvragen. Binnen de kernthema’s zijn de vragen onderverdeeld in subthema’s. Van elk subthema wor den de doelstelling en de bijbehorende vakinhoudelijke begrippen genoemd. Proeftoetsen Het boek bevat drie proeftoetsen, die elk uit zestig meerkeuzevragen bestaan, net als de toelatingstoets. De proeftoetsen vind je achter in het boek. In de eerste proeftoets staan de vragen op volgorde van de SLO-kernthema’s. De vragen in de laatste twee proeftoetsen staan, net als in de toelatingstoets, door elkaar. De proeftoetsen zijn samengesteld volgens de toetsmatrijs van het Cito, die ge hanteerd wordt bij het samenstellen van de toelatingstoets Natuur & Techniek. Er worden dertig vragen gesteld die betrekking hebben op biologie en dertig die gaan over natuurkunde en techniek. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen beschrijvende vragen en toepassingsvragen. Bij de eerste soort vragen wordt een beroep gedaan op parate kennis. Bij het tweede type vragen moet de kennis wor den toegepast in (praktische) situaties.

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online