De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

2.4 Kracht, beweging en techniek

167 167 169 172 173 176 178 180

2.4.1 Krachten herkennen

2.4.2 Rust, beweging, v-t- en s-t-diagram 2.4.3 Krachten: versnelling en vertraging

2.4.4 Krachten: zwaartekracht en opwaartse kracht

2.4.5 Krachten: overbrengingen

2.4.6 Constructies: stevigheid en stabiliteit

2.4.7 Verbindingen

2.5 De ruimte

180

2.5.1 Weersverschijnselen in relatie tot het ontstaan van de seizoenen

180 183 186

2.5.2 Het zonnestelsel

2.5.3 Bewegingen van de aarde

Natuurkunde en techniek – antwoorden

189

PROEFTOETSEN

Toets 1 Toets 2 Toets 3

213 231 247

Antwoorden

263

Normeringsschema toetsen

278 279 281 283

Literatuur

Illustratieverantwoording

Over de auteur

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online