Lessen in orde in het mbo - Peter Teitler & Ruben Teitler

Deel 1  Het gedrag in de klas

Het is dus raadzaam om in je eerste lessen veel vaste patronen te brengen: studenten verwelkomen, het programma op het bord schrijven of projecteren, werken met de Z (een teken voor Zelfstandig Werken) of een ander teken voor het werken met uitge stelde aandacht (zie hoofdstuk 3 over klassenmanagement). 1.2.4 Dominante gedragingen ontwikkelen Het duurt natuurlijk even eer een beginnende docent dit allemaal voor elkaar kan krij gen. Het ontbreekt hemmeestal niet aan goede bedoelingen, maar wel aan de vaardig heden die nodig zijn om die ten uitvoer te brengen. Inzicht in de werkwijze en atti tude van docenten die dit wel lukt kan beginnende docenten een eind op weg helpen. Wubbels (in Lagerwerf & Korthagen, 2006) noemt twee parameters (een aspect dat je op een schaal kunt projecteren) die in hun interactie de verstandhouding tussen docent en studenten definiëren: 1 de mate van dominantie (van grote dominantie tot grote onderdanigheid); 2 de mate van medewerking (van een hoge mate van medewerking tot een hoge mate van tegenwerking). Een hoge mate van dominantie wordt in elke les gekenmerkt door helderheid in doel stelling en een krachtige leiding. Een hoge mate van medewerking wordt gekenmerkt door belangstelling voor de behoeften en meningen van anderen. Het is interessant om te zien dat beginnende docenten al snel een hoge mate van medewerking verto nen, maar nog niet zo heel goed zijn in het vertonen van gedragingen met een grote dominantie. Pas met zes tot tien jaar ervaring worden ze ook in die dominante gedra gingen zeer bekwaam (Marzano, 2003). We bekijken in de volgende paragraaf of die tijd te bekorten is.

1.3 Tien tips om orde te houden

De meeste mensen gebruiken voor nieuwe gerechten graag een recept. Als je wat langer kookt, weet je door ervaring welke ingrediënten een bepaald gerecht nodig heeft en hoeveel. En nog een stadium verder ga je eigen gerechten maken. Kortom, koken moet je leren, ook al ben je een natuurtalent. Daarom krijg je hier voor je eerste lessen met een nieuwe groep recepten en aanwijzingen aangereikt die zijn gebaseerd op wetmatigheden en principes die zich in de praktijk bewezen hebben.

Vraag 1.5 Wat moet je met tips?

38

Made with FlippingBook flipbook maker