Lessen in orde in het mbo - Peter Teitler & Ruben Teitler

Inleiding deel 1

David:

‘Maar wij zijn toch vrij om twee uur?’

Docent:

‘Dames en heren, let even op, het is nog geen tijd. We zijn nog niet klaar voor vandaag. Ik zal jullie vertellen wat we gaan doen. Ik heb een speel film over de beurs op Wall Street. Kent iemand van jullie deze film met Michael Douglas?’

Joao:

‘Met wie?’

Docent:

‘Michael Douglas.’

Joao:

‘Whatever.’

Docent:

‘Robin en Sandy, doen jullie de zonwering even dicht.’

Marciano staat op en doet het licht uit.

David:

‘Nou weet ik het nog niet, wij zijn toch vrij om twee uur?’

Docent:

‘Stil dames en heren! We gaan naar de film kijken.’ ( hij zet de computer aan, maar kan niet inloggen; zijn wachtwoord is verlopen ) ‘Wacht maar, dude!’ ( hij loopt naar voren en logt in op zijn account )

Tim ( roept ):

De klas kijkt vervolgens twintig minuten rustig naar de film. Alleen John die met zijn stoel zit te wippen wordt door David bijna omgetrokken. De docent staat de meeste tijd achter in het lokaal, maar zit ook enige tijd aan zijn tafel om met behulp van zijn tele foon zijn wachtwoord te regelen. De film is afgelopen.

Docent:

‘Mooi. Robin, Sandy en Marciano, doen jullie de zonwering en het licht. Dan nemen jullie nu allemaal je boek voor je op bladzijde 38. Daar begint een nieuw hoofdstuk, dat kun je nu gaan lezen. Als je wat wilt vragen, dan hoor ik dat wel. Ga je gang.’ ‘O ja, dat hoofdstuk hoeft aan het eind van het uur niet af te zijn, maar wat je niet afkrijgt, doe je thuis voor de volgende keer. Tim, pak je ook je werk voor je? Toe maar.’

Tim:

‘Ja, ja, rustig maar.’

Simone: Docent:

( het is vijf minuten voor tijd ) ‘Mogen we opruimen, meneer?’

‘Ja, da’s goed.’

De studenten pakken hun spullen in. Een aantal loopt al in de richting van de deur, sommige gaan in een clubje bij elkaar staan. Een paar jongens zit aan de meisjes, die dat niet willen.

Docent:

( als de bel gaat ) ‘Denkt iedereen aan het huiswerk voor de vol gende keer: hoofdstuk 2 moet je dan gelezen hebben. Heeft ieder een het genoteerd? Ja? Oké. Tot ziens, tot de volgende keer.’

Enkele studenten:

‘Doei, meneer, fijne dag nog!’

Vraag deel 1.2 Advies aan de economiedocent

27

Made with FlippingBook flipbook maker