Lessen in orde in het mbo - Peter Teitler & Ruben Teitler

Deel 1  Het gedrag in de klas

Docent:

‘Jawel, Jasper, misschien weet Diego het. Mireille, weet jij het?’

Mireille: Docent:

‘Gas.’

‘Heel goed! En waar is dat voor nodig?’ ‘Weet ik veel. “Gas” staat gewoon in de tabel.’ ‘John, niet zomaar door de klas roepen zonder je vinger op te steken!’

John ( lachend ):

Docent ( geïrriteerd ):

Simon ( door de klas roepend ):

‘En elektriciteit.’ ‘Oké, Simon. Goed.’

Docent:

De docent wacht even en kijkt naar Brian en Denise die kletsen, en naar Joao die op weg is naar de prullenbak. Brian en Denise houden op met kletsen.

Docent:

‘Joao, ga eens zitten. ( Joao gaat terug naar zijn plaats ) Wat was je trouwens van plan?’

Joao: John:

‘John vroeg of ik dit even weg wilde gooien.’

‘Dat is helemaal niet waar, meneer! ( tegen Joao ) Sukkel!’ ‘Stil nu. Alle twee. Joao, ga maar zitten op je plaats.’ ‘Goed. Met welke kosten hebben bedrijven allemaal te maken?’ ( hij kijkt de klas rond en noemt Joao, die met zijn vinger omhoog zit ) ‘Iedereen moet koffie en thee. Net zoals ik, hoe laat is het, is het al bijna pauze? Ik zou ook wel een sigaretje lusten.’ ‘Dat is niet wat ik in gedachten had.’ ( Tim zit aan de arm van Chantal te trekken ) ‘Hé, Tim en Chantal, hou daar eens mee op! Ik heb nog zo gezegd dat ik geen flauwekul wil. Luister dan toch eens een keer!’ ‘Ja, hé. Nou krijg ik de schuld! Die bitch legt de tabel op haar tafel zodat ik niet mee kan kijken.’ ‘Maar het is toevallig wel mijn kopie, jij mocht alleen maar meekijken.’ ‘En nou is het genoeg! Ik wil er niets meer over horen. Geef die kopie maar aan mij. Hier heb ik geen zin in. Blij ven jullie straks maar even wachten.’

Docent:

Joao:

Docent ( een beetje in de war en geïrriteerd ):

Tim:

Chantal:

Docent:

Plotseling klinkt de stem van de adjunct door de intercom.

Adjunct:

‘Dames en heren, sorry voor de onderbreking, maar ik heb een belang rijke mededeling: een van de bussen waarmee een aantal van jullie van middag op excursie zou gaan heeft pech en er kan op korte termijn geen vervangend vervoer geregeld worden. Dus vanmiddag gaan de lessen voor de betreffende afdelingen na twee uur gewoon door. ( tijdens deze mededeling zijn de studenten gaan kletsen ) Ik herhaal: vanmiddag gaan de lessen na twee uur gewoon door.’

26

Made with FlippingBook flipbook maker