Lessen in orde in het mbo - Peter Teitler & Ruben Teitler

Deel 5 Het gedrag van de student: casuïstiek

317

Inleiding

318

16 Studenten met onbevredigende leerresultaten

325 325 325 326 326 327 327 327 328 329 329 329 330 330 333 333 333 334 334 335 335 335 336 336 337 339 339 339 340 340 340

16.1 Inleiding

16.2 Studenten met een laag potentieel

16.2.1 Strategisch handelen bij studenten met een laag potentieel 16.2.2 Een effectieve aanpak bij studenten met een laag potentieel 16.3.1 Strategisch handelen bij faalangstige studenten 16.3.2 Een effectieve aanpak bij faalangstige studenten 16.4.1 Strategisch handelen bij perfectionistische studenten 16.4.2 Een effectieve aanpak bij perfectionistische studenten 16.5.1 Strategisch handelen bij ongemotiveerde studenten 16.5.2 Een effectieve aanpak bij ongemotiveerde studenten

16.3 Faalangstige studenten

16.4 Perfectionistische studenten

16.5 Ongemotiveerde studenten

17 Studenten met vijandig gedrag

17.1 Inleiding

17.2 Vijandig-agressieve studenten

17.2.1 Strategisch handelen bij vijandig-agressieve studenten 17.2.2 Een effectieve aanpak bij vijandig-agressieve studenten 17.3.1 Strategisch handelen bij passief-agressieve studenten 17.3.2 Een effectieve aanpak bij passief-agressieve studenten

17.3 Passief-agressieve studenten

17.4 Uitdagende studenten

17.4.1 Strategisch handelen bij uitdagende studenten 17.4.2 Een effectieve aanpak bij uitdagende studenten

18 Studenten met niet‑adequaat gedrag

18.1 Inleiding

18.2 Snel afgeleide studenten

18.2.1 Strategisch handelen bij snel afgeleide studenten 18.2.2 Een effectieve aanpak bij snel afgeleide studenten 18.3.1 Strategisch handelen bij studenten met een ontwikkelingsachterstand 18.3.2 Een effectieve aanpak bij studenten met een ontwikkelingsachterstand

18.3 Studenten met een ontwikkelingsachterstand

341

341

Made with FlippingBook flipbook maker