Minnema_Spraakwater

Leeswijzer in beeld

16

Een sprekende foto

Elke twee pagina’s geven één werkvorm weer.

cursisten bedenken en spelen een dialoog bij een foto

Activiteit

vanaf A2

Niveau

20-30 minuten diverse foto’s waarop twee personen staan praktische gegevens over de werkvorm

Lestijd

Benodigdheden

Gebruikte pictogrammen:

Vooraf ■ Zoek een aantal foto’s waarop twee personen staan. De foto’s mogen de verbeelding prikkelen; de context moet niet direct duidelijk zijn. ■ Print de foto’s. In de les Stap 1 Instructie ■ Vertel dat de cursisten een korte dialoog gaan bedenken en spelen bij een foto. ■ Leg alle foto’s op een tafel. ■ Verdeel de groep in tweetallen en laat elk tweetal een foto kiezen die hen aanspreekt. Stap 2 Voorbereiding ■ Laat de tweetallen een korte dialoog bedenken tussen de personen op de foto. ■ Geef ze daarna even tijd om de dialoog te oefenen. Stap 3 Uitvoering ■ Laat enkele tweetallen hun dialoog voor de groep spelen. ■ Laat de groep kiezen welke foto bij de dialoog hoort. ■ Luister mee en let op de aspecten waarop je straks feedback wilt geven. Stap 4 Nabespreking ■ Reflecteer met de groep: Is het doel van de opdracht bereikt? Wat ging goed? Wat kan de volgende keer beter en wat is daarvoor nodig? ■ Geef feedback op wat je hebt gehoord. de voorbereiding van de werkvorm de werkvorm in vier stappen: instructie, voorbereiding, uitvoering n nabespreking

Groeperingsvorm:

tweetallen

kleine groepjes

hele groep

Fase ABCD-model:

Neuner B

Neuner C

Neuner D

ook geschikt voor online lessen

tip

websitemateriaal beschikbaar

50

Het webmateriaal is te vinden op www.coutinho.nl/spraakwater en bestaat uit kant-en-klare werkbladen, invulbare werkbladen, links, en aanwijzingen voor het gebruik van de werkvormen in online lessen.

10

Made with FlippingBook PDF to HTML5