Minnema_Spraakwater

Werkvormen zoeken op eigenschappen

In dit schema kun je werkvormen zoeken op basis van het ERK-niveau, de benodigde lestijd, de groeperingsvorm, de geschiktheid van de werkvorm voor online lessen, en de vaardighe den ‘gesprekken voeren’ of ‘spreken’.

ERK niveau

Benodigde lestijd (±)

Groeperingsvorm

vanaf …

5-10 minuten

10-20 minuten

20-30 minuten

meer dan 30 minuten tweetallen

kleine groepjes

hele groep

Ook voor online lessen

Gesprekken voeren 1 Verknipte dialoog

■ ■

■ ■

A1

2 Dezelfde dialoog, maar dan anders 3 Rollenspel met een twist

■ ■ ■ ■

A1

■ ■ ■ ■

A1 A1 A1 A1

■ ■

4 Rara, waar zijn we?

5 Party time

■ ■ ■ ■

6 Van plaats wisselen

7 De juiste vraag bij het juiste antwoord

■ ■ ■

A2

8 Groepsdialoog

A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 B1

■ ■ ■ ■

9 Wat was de vraag? 10 Onmogelijke keuzes

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■

11 Roddels

12 Wat is mijn probleem?

13 Dubben

14 Hoekige discussie 15 Verknipte strip 16 Een sprekende foto 17 Vraag het de expert

■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

18 Onderbreek me

19 Het verhaal achter het nieuws

B1

■ ■

20 Zinnen vissen 21 Lekker belangrijk

B1 B1 B1

■ ■

■ ■

22 Waar héb je het over?

8

Made with FlippingBook PDF to HTML5