Inleiding organisatiekunde - Ten Berge, Oteman & Winckels

Inhoud

Didactische opzet en leeswijzer

13

1 Inleiding: organisatiekunde in historisch perspectief

15 16 22 23 25 27 37 42 42 44 45 45 46 47 48 48 50 53 54 54 55 56 57 59 75 76 80 80 81 82

1.1 Wat is een organisatie?

1.2 Globale ontwikkelingen in de organisatietheorie

1.2.1 De periode van eind negentiende eeuw tot circa 1935

1.2.2 De periode van circa 1935 tot circa 1955 1.2.3 De periode van circa 1955 tot heden

1.3 Het economisch kringloopmodel

1.4 Het managementproces

1.4.1 Beleidsvorming 1.4.2 Structurering

1.4.3 Uitvoering

1.5 Beleidsuitgangspunten (missie en visie), doelstellingen, strategie en uitvoering

1.5.1 Missie 1.5.2 Visie

1.5.3 Doelstellingen en strategie

1.6 Het 7S-model (vooruitblik)

1.7 Opdrachten

2 Strategy

2.1 Inleiding

2.1.1 Wat is planning? 2.1.2 Soorten planning

2.2 Het strategisch ondernemingsplan

2.2.1 De situatieanalyse 2.2.2 De SWOT-analyse 2.2.3 Diagnose en prognose 2.2.4 Strategische opties

2.2.5 De planfase

2.2.6 De fase van de uitvoering (implementatie), controle en bijsturing

2.3 Samenloop 2.4 Opdrachten

Made with FlippingBook Ebook Creator