Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

Samenstellingen in zeven stappen

■ Controleer wat de cursisten hebben onthouden van stap 2 en 3. Benoem de samenstellingen als die aan bod komen in de les.

Stap 5 Oefenen Woorden en zinnen ■ De cursisten doen de uitspraakoefeningen op de website. ■ De cursisten houden op hun werkblad een lijst met samengestelde woor den bij waarin ook de klemtoon in elk woord wordt onderstreept. ■ Maak tweetallen en laat ze samen de woorden van hun lijst oefenen. Ge bruik zo nodig de tips hierna om bij te sturen. Dialoog ■ De tweetallen bereiden de dialoog uit de introductie voor. Daarna le zen een paar cursisten deze hardop. Gebruik de tips voor het geven van feedback uit de leeswijzer. ■ Variaties: laat de cursisten de dialoog uitvoeren zonder de tekst erbij of kies een andere omgeving, tijd of persoon voor de dialoog. Bijsturen Klinkt de klemtoon niet sterk genoeg? ■ Herhaal de uitleg van stap 1, 2 en 3. ■ Schrijf de woorden gesprek en telefoongesprek in losse lettergrepen op het bord en zet er korte en lange strepen onder:

DEEL I Prosodie

ge sprek te le foon ge sprek

■ Lees nu onderstaande woorden voor. Laat duidelijk de klemtoon horen. Het voorlezen kan ook worden gedaan door een andere cursist die de klemtoon al goed beheerst.

boekenkast toetsenbord

6 bushalte 7 Nederland 8 regenjas 9 theekopje

1 2 3 4 5

schooltas boterham zebrapad

10 fietsenmaker

43

Made with FlippingBook - Online catalogs