Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen - Goedegebure

2 Klemtoon

Klemtoon is vooral belangrijk in lange woorden. Veel woorden in het Neder lands bestaan uit twee of meer woorden. Bijvoorbeeld: zonnebril, voetbal, koffiekopje. Dat soort woorden noemen we samenstellingen . In samen stellingen ligt de klemtoon altijd op het eerste woord: zonnebril, voetbal, koffiekopje. Stap 1 Begrijpen ■ Bespreek de informatie uit het kader hiervoor. Wijs de samenstellingen sportvereniging , geboortedatum en telefoonnummer aan op het overzicht (bijlage 2b ). Leg uit uit welke twee woorden ze bestaan. Bij samen stellingen ligt de klemtoon altijd op het eerste woord. ■ Lees de dialoog voor die past bij het niveau van de cursisten. Deze dialoog bevat veel samenstellingen. Vraag de cursisten daarnaar te luis teren. ■ Vraag de cursisten welke samenstellingen ze hebben gehoord. Schrijf de woorden op het bord. Onderstreep de klemtoon. Dit is een eerste oriën Stap 2 Ervaren ■ Wijs de woorden: telefoonnummer , geboortedatum en sportvereniging nogmaals aan op het overzicht (bijlage 2b ). ■ Neem een elastiekje horizontaal tussen je vingers, zeg de woorden en beweeg mee. Rek het elastiekje duidelijk verder uit bij de klemtoon van het eerste woord. ■ Geef de cursisten een elastiekje. De cursisten zeggen de woorden na en bewegen mee. Stap 3 Letterkennis ■ Laat cursisten met dezelfde taalachtergrond samenwerken. Vraag: ‘Ken je samenstellingen in jouw taal? Zo ja, schrijf een paar voorbeelden op je werkblad.’ Stap 4 Luisteren ■ De cursisten doen de luisteroefeningen voor klemtoon op de website. tatie, de cursisten hoeven niet alle woorden te horen. ■ De cursisten vullen de gatentekst in op het werkblad. Bespreek het antwoord.

42

Made with FlippingBook - Online catalogs