Art-Based Learning - Jeroen Lutters

In dit eerste deel ga ik in op de filosofie van ABL als een kritisch-educatieve benadering van leren en opleiden. Hoofdstuk 1 vestigt de aandacht op creatief leren en opleiden op systeemniveau. Hoofdstuk 2 maakt duide lijk dat het gaat om het creatieve denken als een taalkundig construct. Hoofdstuk 3 legt de connectie tussen ‘de taal van de rechterhersenhelft’ (in de overdrachtelijke zin) en art-based learning.

Abductie

Assumptie

Autonomie

Allusie

Analogie

Antoniem

Aleatoriek

Allegorie

Assemblage

Associatie

Af rmatie

Autobiogra e

Dit systeemdiagram brengt het eerste deel van dit boek als een samen hangend systeem in beeld. Dat betekent dat (grofmazig) het hele sys teem van denken en werken in beeld is gebracht, en op het onderdeel ‘creatief denken’ is al sprake van een uitwerking.

Made with FlippingBook flipbook maker