Walter Geerts & René van Kralingen - Handboek voor leraren

www.coutinho.nl/handboekleraren3

Met de code in dit boek heb je toegang tot je online studiemateriaal. Dit bestaat uit aanvullend materiaal, reflectievragen, studievragen, stageopdrachten, casuïstiek, powerpointpresentaties, videomateriaal en lessuggesties. Om je studiemateriaal te activeren heb je onderstaande code nodig. Ga naar www.coutinho.nl/handboekleraren3 en volg de instructies.

Wat men moet leren, leert men door te doen. Aristoteles 384-322 v.Chr.

Made with FlippingBook Online newsletter