Walter Geerts & René van Kralingen - Handboek voor leraren

Deel A • Hoe onderwijs ik mijn leerlingen?

Inhoud van dit deel

4.4 Alertheid 4.5 Overlappen

143 147 152 154 158 164 165 166 169

23

1 Hoe leren leerlingen?

1.1 Een krachtige leeromgeving motiveert

4.6 De klas erbij houden 4.7 Leerlingverantwoordelijk heid

24 36

1.2 Wat is leren?

1.3 De werking van het geheugen 1.4 De leraar als coach

4.8 Conflicthantering

39 44 50 51 52 63 70 75 85 92

4.9 Reflectie

1.5 Reflectie

5 Toetsen en beoordelen

5.1 De functie van een toets 5.2 Toewerken naar doelen 5.3 Leerdoelen vertalen naar toetsen

2 Hoe ontwerp ik mijn onderwijs?

2.1 Lesvoorbereidingsformats

2.2 De beginsituatie

177 181

2.3 Leerdoelen

5.4 Taxonomieën 5.5 Tips voor diverse toetsvormen 184 5.6 Beoordelen en cijfers geven 192 5.7 Reflectie 200

2.4 Adolescenten in je klas

2.5 Differentiatie

2.6 Reflectie

3 Hoe zet ik mijn werkvormen effectief in?

93

6 Leertheorieën en 21e-eeuwse vaardigheden 6.1 Behaviorisme en het belang van conditioneren 6.2 Cognitivisme en het belang van metacognitie 6.3 Handelingspsychologie en het belang van mentale handelingen

3.1 Het onderwijsproces in fasen 3.2 Directe instructie: een lesmodel 96 3.3 Wat maakt een les effectief? 100 3.4 Een verhaal vertellen 104 3.5 Vragen stellen 105 3.6 Werkvormen voor samenwerkend leren 115 3.7 Begeleiden bij projecten 120 3.8 Diverse werkvormen 124 3.9 Reflectie 128 94

201

202

207

210

6.4 Constructivistische leertheorie en

sleutelkenmerken van onderwijs

213

6.5 Illeris en de essentie van zijn leertheorie

129

4 Hoe houd ik orde?

217 220 224 226

4.1 De communicatie op orde: de Roos van Leary 4.2 Klassenmanagement: de vijf

6.6 Leren in de 21e eeuw 6.7 Het leerplan als een spinnenweb

130

vaardigheden van Kounin 137

4.3 Continu signaal

138

6.8 Reflectie

22

Made with FlippingBook Online newsletter