Walter Geerts & René van Kralingen - Handboek voor leraren

Inleiding

Online studiemateriaal

Op www.coutinho.nl/handboekleraren3 vind je het online studiemateriaal bij dit boek. Dit materiaal bestaat uit: Ք aanvullend materiaal Ք reflectievragen Ք studievragen Ք stageopdrachten Ք casuïstiek Ք powerpointpresentaties Ք videomateriaal Ք lessuggesties

Met een webicoontje wordt naar dit materiaal verwezen.

Voor docenten zijn een antwoordmodel voor studievragen en diverse selecties van tentamenmateriaal beschikbaar.

19

Made with FlippingBook Online newsletter