Walter Geerts & René van Kralingen - Handboek voor leraren

9

Gesprekken op school

289

290 290 291 293 294 295 298 298 301 302 305 305 307 311 312 313 314 315 317 318 320 324

9.1 Het gesprek onder de loep

9.1.1 De opbouw van een gesprek 9.1.2 Vier niveaus in een gesprek 9.1.3 Schakelen tussen gespreksniveaus

9.2 Gespreksinterventies

9.2.1 De verschillende interventies

9.3 Verschillende gesprekspartners 9.3.1 Gesprekken met leerlingen 9.3.2 Gesprekken met collega’s 9.3.3 Gesprekken met ouders 9.4 Drie specifieke gespreksvormen 9.4.1 Slechtnieuwsgesprek 9.4.2 Conflictoplossingsgesprek 9.4.3 Coachingsgesprek 9.5 Leerlingen met verlieservaringen

9.5.1 De persoon van de mentor of leraar

9.5.2 Rouwen

9.5.3 ‘Verkeerde’ signalen 9.5.4 Wat de school kan doen

9.5.5 Terug op school

9.5.6 Leerlingen die geconfronteerd worden met echtscheiding

9.6 Reflectie

DEEL C Hoe ziet mijn school eruit?

10

Het voortgezet onderwijs en het mbo in beeld

327

328 329 330 330 331 332 334 336 338 340 342

10.1 Invulling geven aan keuzes van de school

10.1.1 Ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten 10.1.2 Maatschappelijke voorbereiding 10.1.3 Voorbereiden op de beroepsuitoefening

10.1.4 Werken vanuit een visie

10.2 Onderwijsstelsel: voortgezet onderwijs en mbo

10.2.1 Voortgezet onderwijs: onderbouw en bovenbouw

10.2.2 Inrichting van het vmbo

10.2.3 Inrichting van het havo en het vwo

10.2.4 Inrichting van het mbo

10.2.5 Burgerschapsvorming in het mbo

Made with FlippingBook Online newsletter